Tēmu izklāsts

  • Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta informācija padotības iestādēm

    „Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta informācija padotības iestādēm” mērķis ir sekmēt tehnoloģiju izmantošanu izglītības iestādes mācību un vadības procesā, tai skaitā arī kā informācijas vietni par dažādiem izglītības iestādei svarīgiem jautājumiem. Ar laiku tiks atvērtas dažādas apakštēmas.