Ikvienam bērnam, kas Latvijā ieradies bēgļu gaitās no Ukrainas, ir iespējas iegūt izglītību valsts valodā vai mazākumtautību valodā pirmsskolas izglītības un pamatizglītības pakāpē.

Lai sniegtu atbalsu mācību procesa organizēšanā un nodrošināšanā, šajā vietnē tiks ievietota informācija par Ukrainas izglītības resursiem, kā arī cita svarīga informācija.